Motivasjon på arbeidsplassen er et komplekst tema. Det finnes mange forskjellige modeller og teorier som prøver å forklare hva som egentlig motiverer mennesker, samtidig som de individuelle forskjellene også er store. Ulike mennesker motiveres helt enkelt av ulike ting, fra lønn og forfremmelse til mestring og anerkjennelse. Mot denne bakgrunnen vil effektive arbeidsverktøy likevel nesten alltid være en positiv driver for motivasjon.

Verktøy som gjør arbeidet enklere og mer utfordrende

Mange verktøy og systemer som benyttes i 2022 bygger videre på lang utvikling og håndverkstradisjoner, i hvert fall når det gjelder industrimaskiner. Moderne datastyrte maskiner, for eksempel Matsuura fresemaskiner, er ikke konstruert i et vakuum – men bygger videre på det som var mulig å gjøre med manuelt utstyr. Det dreier seg helt enkelt om å fjerne momenter der mennesker ikke er spesielt gode, for eksempel repeterende bevegelser med høye nøyaktighet.

Fjerning av enklere manuelle trinn, og det kan da like godt dreie seg om en administrativ oppgave som en fysisk bevegelse, gir også rom for andre arbeidsoppgaver som er mer utfordrende. Bildet er åpenbart litt mer komplekst når det gjelder sysselsetting, men i stort vil det være positivt å fjerne monotone arbeidsoppgaver.

Når utilstrekkelige arbeidsverktøy blir et irritasjonsmoment

Som arbeidsgiver er det viktig å være klar over at de aller fleste ansatte helt enkelt vil forvente å ha tilgang til gode verktøy som er tilpasset oppgavene. Igjen kan det selvfølgelig dreie seg om både fysiske verktøy og digitale hjelpemidler, hovedpoenget er at manglende verktøy kan være noe som virkelig skaper irritasjon og demotiverte ansatte.

Selv høy lønn og andre goder er ikke nødvendigvis nok hvis en ansatt opplever at arbeidsgiveren ikke investerer i utstyr, maskiner og andre verktøy som de ansatte benytter hver eneste dag. Derfor vil god styring på dette området kunne fungere motiverende, og dessuten være med på å redusere friksjon og irritasjon i hverdagen – noe som er utelukkende positivt.

.