Vis dine arbeidere at du støtter dem. Oppmuntre dem til bedre ytelse ved å motivere dem på følgende måter:

1. Personlig takk de ansatte for å gjøre en god jobb. Gjør det raskt, ofte og oppriktig.

2. Vær villig til å ta deg tid til å møte og lytte til de ansatte. Gi dem den tiden som de trenger eller ønsker.

3. Gi konkrete tilbakemeldinger om ytelsen til arbeidstaker, avdelingen og organisasjonen.motivere ansatte

4. Strev for å skape et arbeidsmiljø som er åpen, tillitsfull og moro. Oppmuntre til nye ideer og initiativ.

5. Gi informasjon om kommende produkter og strategier, og hvordan hver enkelt ansatt passer inn i den generelle planen.

6. Involver ansatte i beslutninger, spesielt de beslutninger som direkte berører dem.

7. Oppmuntre de ansatte til å ha en følelse av eierskap i sitt arbeid og arbeidsmiljø.

8. Skap god dialog med hver ansatt som gir dem en sjanse til å vokse og lære nye ferdigheter. Vis dem hvordan du kan hjelpe dem å nå sine mål innenfor rammen av å møte organisasjonens mål.

9. Feire suksesser i selskapet, avdelingen og personene i den. Ta deg tid for teambuilding møter og aktiviteter.

10. Bruk ytelsen som grunnlag for å anerkjenne og fremme folk.

Anbefalt bok: Ny som leder av Mona Evjen – Dette er en praktisk håndbok som viser deg hvordan du ved hjelp av god og åpen kommunikasjon kan etablere tillit, motivere, gjennomføre medarbeidersamtaler, gi tilbakemeldinger og løse konflikter.
Les også: Slik motivere du dine ansatte som gir mer utfyllende informasjon