Uansett hvilken klasse du er lærer i er motivasjonen aldri en enkel ting. Fra trenere til lærere må alle gjøre det, og det er verdt å ta seg tid til å finne ut hva som fungerer og hva som ikke gjør. Så hvordan motiverer du elevene? De er en gjeng med distraksjoner som bare venter på å ta deres sinn fra oppgaven.

 

1. Gi elevene en følelse av kontroll
Ved å la studentene ha noen valg og kontroll over hva som skjer i klasserommet er faktisk en av de beste måtene for å holde dem engasjerte.

2. Definer målene
Det er veldig frustrerende for elever å fullføre oppgaver eller oppføre seg i klassen hvis det ikke finnes et klart definert mål.

3. Ha et fryktfritt miljø
Mens studentene trenger å forstå at det er konsekvenser for sine handlinger, er det langt mer motiverende for elevene med positive forsterkninger.

4. Endre hvor du underviser
Klasserom er et flott sted for læring, men å sitte ved en pult dag inn og ut kan gjøre skolen virke kjedelig for enkelte elever.

5. Tilbyr varierte opplevelser
Ikke alle studenter vil svare på undervisningen på samme måte.

6. Bruk positiv konkurranse
Konkurranse i klasserommet er ikke alltid en dårlig ting, og i noen tilfeller kan det motivere elevene til å prøve hardere.

7. Tilby belønninger
Alle liker å få belønning. Tilby elevene muligheten til å vinne noe er en utmerket kilde til motivasjon.

8. Gi elevene ansvarmotivere studenter
Det er en fin måte å bygge et fellesskap på og gir studentene en følelse av motivasjon.

9. Tillat elevene å arbeide sammen
Selv om ikke alle elever vil hoppe på sjansen til å jobbe i grupper, vil mange synes det er gøy å prøve å løse problemer, gjøre eksperimenter, arbeide med prosjekter sammen med andre studenter.

10. Gi ros når de er fortjent
Det er ingen annen form for motivasjon som fungerer like bra.

11. Oppmuntre selvrefleksjon
Vil de fleste ønsker å lykkes, men de trenger bare litt hjelp til å finne ut hva de må gjøre for å komme dit.

12. Bli kjent med elevene
Bli kjent med elevene handler mer om enn og bare huske navnene deres.

13. Utnytt studentenes interesser
Kjenne elevene har sine fordeler, det lar deg bruke deres interesser i undervisningen.

14. Hjelp elevene å finne sin egen motivasjon
Det er bra å hjelpe studentene bli motivert, men på slutten av dagen må de generere sin egen motivasjon.

15. Gi høye, men oppnåelige mål
Hvis du ikke presser elevene til å gjøre mer enn minstekravet, så vil de fleste ikke forsøke å presse seg selv.

16. Gi tilbakemeldinger og tilby muligheter for forbedring
Studenter som sliter med skolearbeidet kan noen ganger føle frustrert og miste motivasjonen.

17. Dokumenter fremgang
Det kan være godt for elevene å se hvor langt de har kommet, spesielt med fagene som er vanskelige for dem.

18. Gjør ting moro
Ikke alle skolearbeid må være morsom, men studenter som ser på skolen som et sted hvor de kan ha det gøy vil være mer motivert.

19. Tilby muligheter for suksess
Selv de beste kan bli frustrert og demotivert når de ikke får den anerkjennelsen som andre studenter får.