Det finnes alltid gode grunner på hvorfor man bør lære seg et nytt språk, er det noen du mener mangler legg i kommentarfeltet.

Du får bedre selvtillit
Når du oppnår målet eller drømmen din ved å lære deg et nytt språk vil det kunne gi deg mestringsfølelse.

Du blir smartere
Ved å snakke et annet språk så utfordrer du hjernen din til å gjenkjenne, bygge setninger og kommunisere i et annet språk. Dette vil trimme hjernen din til problemløsningssituasjoner.
Forskning har vist en trend blant studenter som lærer seg andre språk vil også gjøre det bedre i fag som Matte.

Blir kjekkere å reise
Reise til et land hvor du kan lokalspråket vil kunne gi deg muligheter du ellers ikke hadde hatt, eksempelvis komme i kontakt med personer du ellers ikke hadde gjort. Det er ganske fantastisk hvor morsom og interessant en reise kan bli hvis man kan kommunisere med folk på deres morsmål, istedenfor bare å kommunisere på engelsk. og i mange land kan folk flest ikke engelsk, det kan være slik at de som jobber i reiselivsnæringen kan engelsk, men det er ikke dem man får mest ut av å være sammen med. Det er heller folk som jobber på lokalmarkedene eller andre steder hvor lokalbefolkningen ferdes man får mest ut av å snakke med, de behandler deg ikke som en turist.

Og særlig hvis man jobber eller studerer i andre land jobber eller studerer i andre land er det en stor fordel å kunne lokalspråket, fordi store deler av kommunikasjonen mellom lokale ansatte foregår på det lokale språket. Du ønsker ikke å bli utelatt hverken profesjonelt eller sosialt. Det koster mye å reise, finn rabatter på nett så kan du reise billigere på jobb, til studier eller på ferie.

Du blir med attraktiv
Å kunne flere språk er sexy, og kan gjøre deg svært attraktivt for potensiell arbeidsgiver eller partner.Det er også lettere å flørtefordi  en  potensiell partner føler seg smigret over at du vil lære partnerens språk, selv om du ikke kan det flytende.lære raskt

Utsetter Alzheimer og demens
Gjennom forsking viser resultatene at når man kan flere språk så vil du utsette sykdommer som Alzheimer og demens med inntil 4 år.

Du får bedre hukommelse
Lærere vil ofte sammenligne hjernen med en muskel, for den fungerer bedre med trening, og trener man ikke blir man lat og slapp… Å lære seg et språk innebærer å memorere regler og vokabular som bidrar til å styrke den mentale «muskel»
Dette vil gjøre at flerspråklige er flinkere til å huske lister eller sekvenser. og jo eldre man blir, jo bedre er det å holde hjernen i gang, læring og bruk av hjernen kan utsette slderstegn i hjernen med mange år.

Du blir flinkere i norsk
Når du lærer et nytt språk vil du fokusere på grammatikk, bøyning og setningsstruktur. Dette vil gjøre deg mer bevisst på ditt eget språk og utvide ordforådet ditt, som igjen fører til at du snakker mer presist i formelle sammenhenger, og i diskusjoner, slik at du lettere blir tatt på alvor.