Derfor bør du lære deg nytt språk

Det finnes alltid gode grunner på hvorfor man bør lære seg et nytt språk, er det noen du mener mangler legg i kommentarfeltet.

Du får bedre selvtillit
Når du oppnår målet eller drømmen din ved å lære deg et nytt språk vil det kunne gi deg mestringsfølelse.

Du blir smartere
Ved å snakke et annet språk så utfordrer du hjernen din til å gjenkjenne, bygge setninger og kommunisere i et annet språk. Dette vil trimme hjernen din til problemløsningssituasjoner.
Forskning har vist en trend blant studenter som lærer seg andre språk vil også gjøre det bedre i fag som Matte.

Blir kjekkere å reise
Reise til et land hvor du kan lokalspråket vil kunne gi deg muligheter du ellers ikke hadde hatt, eksempelvis komme i kontakt med personer du ellers ikke hadde gjort.

Du blir med attraktiv
Å kunne flere språk er sexy, og kan gjøre deg svært attraktivt for potensiell arbeidsgiver eller partner.lære raskt

Utsetter Alzheimer og demens
Gjennom forsking viser resultatene at når man kan flere språk så vil du utsette sykdommer som Alzheimer og demens med inntil 4år

Du får bedre hukommelse
Lærere vil ofte sammenligne hjernen med en muskel, for den fungerer bedre med trening. Å lære seg et språk innebærer å memorere regler og vokabular som bidrar til å styrke den mentale «muskel»
Dette vil gjøre at flerspråklige er flinkere til å huske lister eller sekvenser.

Du blir flinkere i norsk
Når du lærer et nytt språk vil du fokusere på grammatikk, bøyning og setningsstruktur. Dette vil gjøre deg mer bevisst på ditt eget språk.