Her finner du ut hvilke egenskaper de beste teammedlemmer har til felles.

De er pålitelige
Helt pålitelige teammedlemmer er gull. De får gjort arbeidet til rett tid hver gang. En pålitelig lagspiller ville også være i stand til å takle motgang uten å bli avsporet.

De er ikke redd for å gjøre feil
Den gode teamspiller vil ikke stoppe opp ved en feil. De kan tydelig fortelle om hva som gikk galt med «prosjektet» og hvilken lærdom de har lært av det.

De deler informasjon
Deling av informasjon er avgjørende for effektiv problemløsning. Teammedlemmer gjør ingen forutsetninger om hverandres kunnskap og bruker uttrykket, «Jeg antok alle visste dette,» sjeldent.

De sier hva de mener
I stedet for slavisk akseptere lederens instruksjoner, vil en god lagspiller kunne stille spørsmål og komme med forslag, eller uttrykke tvil på en konstruktiv måte.motivasjon arbeid

De dominerer ikke møter
De vet å trekke seg litt tilbake for å la alle komme frem med sine synpunkter og meninger.

De forstår teamdynamikk
Det vil være ganger de jobber med teammedlemmer som ønsker å jobbe i ensomhet, men fortsatt være i stand til å kommunisere effektivt og overholde tidsfrister. De har en annen arbeidsmåte og hater teambuilding øvelser. Den gode teamspiller anerkjenner dette, og ser det ikke på det som en negativ faktor.

De vet når de skal si nei
De gode teammedlemmer vet når man skal si nei og hvordan man sier det. Det kan være press fra ledelsen til å ta på seg for mye. Det kan også være tidsbegrensninger, eller en umulig tidsfrist. Derfor er det viktig at man kjenner sine begrensinger.

De er flinke til problemløsning
Han eller hun er sjelden den som dveler på et problem eller ser på andre mennesker for å løse det. De er aldri fornøyd med sommel, men foretrekker å komme i gang  for å løse problemet.