Hva er det du liker?
Tenk på hva er dine interesser og hobbyer er. Hva er det du liker å gjøre?
Lag en liste og finn ut hvilke karrieremuligheter som kan være bundet opp mot dem.

Tidligere erfaringer
Tenk tilbake på tidligere arbeid. Er det noe av det som du er ekstra stolt av, eller virkelig fornøyd med? Prøv å se om dine tidligere erfaringer kan gi deg en pekepinne på hvilken retning du ønsker.

Hva er du flink til?
Er du flink til å overtale folk, så er du kanskje en naturlig selger.
Er du flink til å skrive og engasjere folk, så er du kanskje en forfatter.
Er du flink med tall, så er du kanskje en naturlig regnskapsfører.

Se på dine verdier
Hva er viktig med karrieren for deg?
Tjene mest mulig uavhengig type arbeid, eller ha en jobb som kan være givende men vil ikke gi like stor avkastning i penger.

Les arbeidsbeskrivelser
Dette kan gi deg en ide om hvilke type stillinger som har arbeid du måtte ønske.

Se deg selv i jobben
Vær realistisk. Er dette en jobb du kan se deg selv i? Tror du at dette er noe du vil trives med i fremtiden?

Snakk med folk i bransjen
Når du har funnet noen muligheter, så oppsøk folk i de bransjene og snakk med dem om arbeidet.
Finn ut hva de positive og negative sidene med arbeidet er.

Hvis mulig prøv jobben
Er det en type arbeid som ikke krever X-antall år på skolebenken, så se om det finnes muligheter for vikariat en periode.

Affiliate lenke
Lean in: kvinner, karriere og kunsten å lede: Boken fra Facebook sjef Sheryl Sandberg med en oppfordring. Legg frykten for å feile til side, len deg frem over styrebordet, ta plass, posisjoner og taletid slik enhver mannlig leder og kollega ville gjort. Kjøp boken her