Proaktiv vs reaktiv leder
De flinkeste lederne tenker alltid tre skritt frem med mål om å unngå problemene før de oppstår.

Fleksibel og tilpasningsdyktig
Hvordan håndterer de seg selv i uventede eller ubehagelige situasjoner? Den effektive lederen vil tilpasse seg nye omgivelser og situasjoner.

Flink på kommunikasjon
Som leder må man høre mye etter. De må være villig til å jobbe for å forstå behovene og ønskene til andre. En god leder stiller mange spørsmål, og vurderer alle muligheter og fører dem i riktig retning.

Respekt
Behandler alle med respekt uavhengig hvilke subjektive meninger man måtte ha om forskjellige personer.

Selvtillit
En leder som ikke viser selvtillit vil heller ikke få respekt.

Entusiastisk
Når en leder er motivert og engasjert vil ansatte lettere få den samme holdningen.

Ha et åpent sinn
En god leder vil vurdere innspill fra alle parter og heller ta konstruktive avgjørelser enn fordomsfulle avgjørelser.

Resurssterk
Det er ikke forventet at en leder skal kunne alt, men at de bør kunne innhente de opplysningene som er nødvendige. En leder må skape tilgang på informasjon.

Gir erkjennelse og tilbakemeldinger
En god leder vil gjenkjenne andres innsats og forsterke disse handlingene.

Kunnskapsrik
Kunnskap er makt. En leder bør ha god kontroll på bedriften sin politikk, prosedyrer, normer og HMS-arbeid.

Åpen for endring
En leder bør ta hensyn til alle synspunkter og være villig til å endre politikk, program eller en kulturell tradisjon som er udatert.

Spørreundersøkelse
En anonym spørreundersøkelse blant de ansatte vil hjelpe en leder med å finne svakheter på seg selv eller avdelingen.

Evaluering
Gjøre evalueringer av prosjekter og hendelser som er viktige for organisasjonen og forbedre.leder

Være forberedt
Er forberedt til møter, presentasjoner, events og trygg på at folk rundt deg også er forberedt.

Delegere arbeid
Ledere bør innse at de ikke kan oppnå alt på egen hånd og dermed delegere oppgaver videre til andre kompetente personer.

Motivere
En leder bør jobbe med å være motivator og en initiativtaker for de ansatte. De må være et sentralt element i planlegging og gjennomføring av nye ideer og prosjekter.