CV står for Curriculum Vitae, som betyr en kort redegjørelse av din karriere. CV brukes til å forklare arbeidsgiver hva du kan gjøre og hva du har gjort, så en god CV ser fremover samt hva du gjorde i fortiden. En CV bør presentere dine kunnskaper, erfaringer, ferdigheter og kompetanse på en positiv men ærlig måte.

 

 

Hva bør en CV inkludere
En CV må inneholde nok informasjon slik at arbeidsgiveren kan avgjøre om du er en sannsynlig kandidat til jobben. Den bør inneholde:

  • Kontaktinformasjon: Navn, adresse, telefonnummer, E-post adresse.
  • Kunnskap: Pedagogiske eller faglige kvalifikasjoner.
  • Ferdigheter og kompetanse: Samarbeids evne, håndtering av kunder,  IT-ferdigheter, ansvarsnivå.
  • Arbeidsrelaterte erfaringer: Perioder med betalt eller ubetalt arbeid, tidligere arbeidsgivere, jobbtitler, eksempler på arbeidsoppgaver.
  • Referanser: Kontaktpersoner fra tidligere arbeid som kan anbefale deg.

Det er viktig å skreddersy din CV til behovene for den potensielle arbeidsgiveren til den aktuelle jobben. Så fortell i CV’en hvordan ved å gi eksempler på hvordan din erfaring, kunnskap og ferdigheter tilpasser kravene i jobben.

Hvor lang bør en CV være
Ideelt sett bør en CV ikke være lengre enn to sider.

Bør jeg inkludere en personlig oppsummering?
Fritt valg om du vil ha en oppsummering i din CV. Hvis du bestemmer deg for å inkludere det, så bør det ideelt sett ikke være mer enn 4/5 linjer langt og legges rett etter dine personlige detaljer på toppen av din CV. Personlige oppsummering bør være skrevet i et positiv språk og inneholde opplysninger om hvem du er, hvilke ferdigheter du kan tilby, og generelt hva du leter etter i din neste jobb.

Skal jeg skrive arbeidserfaring eller utdanning først?
Dette avhenger av hvilken type CV du lager og hvor mye arbeidserfaring du har. Hvis du nylig har blitt uteksaminert og ikke har mye arbeidserfaring så er det trolig best å starte med utdanningen din.

Bør jeg inkludere hobbyer i min CV?
Det er ikke nødvendig å inkludere hobbyer i en CV. Hvis du gjør det så bruk dem som eksempler på konkrete prestasjoner.

Hvordan skal jeg presentere min CV?
Sett mest attraktive trekk i begynnelsen av din CV hvor det vil bli lagt merke til av en arbeidsgiver. Gi en tilsvarende sterk avsluttende bemerkning som er positiv og entusiastisk.

Ikke bli fristet til å holde lengden av din CV under kontroll ved hjelp av en liten skrift eller tettpakket linjer og tekst. Bruk lettlest skrift som Arial eller Verdana, bruk fet skrift og store bokstaver med måte og unngå bruk av understreking. Hvis du må legge med en papirkopi av din CV, bruk papir av god kvalitet.

Må jeg legge ved en jobbsøknad?
Ja, en jobbsøknad gjør deg i stand til å ytterlig skreddersy dine kommentarer og ønsker til kravene i jobben. Det hjelper også å fremheve noen aspekter du ønsker arbeidsgiveren skal vite.