Alle diskusjoner kan ikke vinnes, men ved å ha disse punktene i baktanke så øker du oddsen betraktelig.

Baser dine argumentasjoner på fakta
Det verste du kan gjøre under en diskusjon er å basere ditt argument på følelser. Selv om visning av følelser er viktig, er det ikke den beste teknikken for å vinne et argument. Når en advokat presenterer en sak til dommeren så ønsker de å ha så mye bevis som mulig. Dette vil gi dem størst mulighet til å vinne.

Hvor kommer informasjonen fra
Jeg kan ikke si hvem som sa det, men denne personen sa at «dette» kommer til å skje når du «gjør det». Setningen illustrerer at så lenge du ikke sier hvor eller hvem kilden din kommer fra så er den verdiløs som et argument.

Ha kontroll på dine følelser
Holde fokus og selvkontroll vil svinge oddsen til din favør når du deltar i en opphetet debatt. Prøv å ikke å miste besinnelsen selv om motparten bruker idiotiske argumenter. Hensikten med et argument er å bevise et poeng med takt og finesse. Når du mister kontroll kan et argument raskt forvandle seg til en «dødelig» krig av ord som ingen tjener på.

Jeg ble fortalt en leveregel engang som jeg nå lever etter: Ikke diskuter med idioter, fordi de drar deg ned på sitt nivå og knuser deg på erfaring.

Unngå «hvor gammel er du egentlig argumeMental styrkenter»
Når argumentene begynner å svinge over mot personlige uttalelser, viser det bare at du allerede har tapt. Selv om den andre personen startet det, så trenger du ikke å gi respons på alt som kommer fra personen.

Beskriv slik at motparten kan se det for seg
Hvis du skal argumentere med en «historie», så fargelegg historien så godt som mulig slik at lytteren kan se det for seg. Du vil da stille sterkere med å dra personen over til ditt synspunkt.