En optimist er en person som greier å finne det positive i ting eller situasjoner. Å være en optimist stoler du på Motivasjon og mestringfremtidige planer og hendelser til å bli en positiv opplevelse.

Å være en optimist betyr ikke at du er en «drømmer» som ikke greier å være realistisk, eller at du bare sitter å venter på at noe positivt skal skje automatisk. Det betyr at du forventer og aksepterer det beste vil skje for deg basert på dine handlinger og valg.

På den andre enden av skalaen finner man pessimisten. Dette er personer som kun ser det negative i tingene som skjer rundt dem. Selv om det som skjer er utelukkende positivt vil de bruke energi for å finne den negative delen og fokusere på den.

Her har du noen punkter som taler til fordel for å være en optimist:

Optimister vil rose seg selv
Når en optimist får utrettet noe vil de skryte av seg selv og føle seg som «kongen».

Optimister har et annet syn på livet
De ser muligheter ikke hindringer, slik at det som skjer vil få best mulig utfall. En optimist kan planlegge en grillfest frem i tiden og forvente at det blir en fin dag, mens en pessimist vil forvente vind og regn.

Optimister er flinkere å tilpasse seg negative situasjoner
De har en tendens til å lete etter det positive i situasjonen, men pessimistene vil bare få bekreftet at verden er drid.

Optimisme er en viktig del av utviklingen din
De er idealistisk og optimistisk til livet. De tar med seg videre en positiv holdning og vil ikke overgi seg i ekstremt stressende eller dårlige situasjoner.

Å være en optimist hjelper personer til å oppnå ting i livet. Vær positiv og lev positivt. Livet er kort.