Gi det mening
Å gi det mening er forskjellen mellom å forstå noe på en emosjonelt nivå, eller glemme det like raskt som du «lærte» det.

La oss si du viser et bilde av en person til 2 andre. Til den ene personen forteller du at mannen på bildet er en baker og til den andre forteller du etternavnet hans. I teorien skal den første personen huske bildet bedre grunnet når han hørte ordet baker fikk han assosiasjoner med hva det menes med å være en baker. Da ga du en mening med bilde og ikke bare et navn.

Husk å trene
Trening forbedrer blodsirkulasjonen og oksygen til hjernen vår og gir den mer funksjonalitet.
Denne studien viser at å kun gå 150 minutter i uken vil redusere risikoen for å utvikle demens og aldersbetinget hukommelsestap.

Trening er også kjent for på frigjør dopamin i kroppen som reduserer depresjon og stress. Dette er to store grunner til hukommelsestap.lære raskt

Tren hjernen
Alle kjenner til de visuelle fordelene ved trening av kroppen vår, men vi glemmer ofte å trene våre hjerner. Hjernen kan ses på som en muskel, hvis den ikke brukes så forsvinner den. Før og etter resultatene er muligens ikke så klare, men det er ingen tvil om at det har betydelig effekt.

Du kan lære nytt språk, Du kan lese mer intellektuelle bøker Eller bare spille spill. Hovedpoenget er å gjør noe nytt som får hjernen i arbeid.

Lær det til andre
Hvis du ønsker å memorere ting raskere så er trikset å lære andre det du selv skal lære.
Årsaken er at dette tvinger hjernen vår til å fokusere og konsentrere om det den skal kunne.

Husk søvn
Den vi kjenner best til men glemmer fortest ut.
Hjernen trenger søvn for å behandle informasjonen som den har konsumert løpet av dagen.
Bare ta pauser løpet av dagen vil hjelpe. Her er studie som viser hvordan søvn bedrer din hukommelse.