I et intervju med Time Magazine, ble astrofysiker Neil DeGrasse Tyson stilte spørsmålet: «Hva er det mest forbløffende faktum at du kan dele med oss om universet?»

Det er kunnskapen av atomene som utgjør livet på jorden. Atomene som utgjør den menneskelige kroppen, kan spores til lette elementer som kokte til tunge elementer i kjernen deres under ekstreme temperaturer og trykk.

Disse stjernene, De høy masse blant dem ble ustabile i sine senere år. De kollapset og så eksploderte og spredde sine berikete innvoller gjennom galaksen. Innvoller laget av karbon nitrogen, oksygen og alle de grunnleggende ingrediensene til livet selv. Disse ingrediensene blir en del av gasskyer som å kondensere, kollapser, til neste generasjon av solsystemet. Stjerner med planeter i baner, og de planetene nå har ingrediensene for livet selv.

Så når jeg ser opp i himmelen vet jeg at vi er del av dette universet, vi er i dette universet men kanskje viktigere enn begge disse fakta, er at universet er i oss. Når jeg reflekterer på det så ser jeg opp, mange føler seg liten på grunn av dem er liten og universet er stort, men jeg føler meg stor for mine atomer kommer fra de stjernene. Det er et nivå av tilkoblingsmuligheter. Det er det du vil ha i livet, du ønsker å føle tilstede, du vil føle deg relevant. Du ønsker å føle som en del av det som skjer av aktiviteter og hendelser rundt deg. Det er akkurat det vi er med og bare å være i live.

Bøker av Neil deGrasse Tyson kan kjøpes her