Motivasjon er som et puslespill. Du må se hvordan brikkene passer sammen før du kan få det fulle bilde.

Endre din holdning
Din holdning er grunnlaget for motivasjonen. Suksess og hvordan du håndterer skuffelser vil avhenge svært mye på din holdning. Hvis lett oppfatter nye ting som skjer som negativt vil det da ikke gå lang tid før motivasjonen er borte.

Ta eierskap
Du eier ditt liv, ingen andre gjør. Hverken sjefen din, ektefellen eller naboen. Du er der du er på grunn av dine egne handlinger. Når du tar eierskapet av livet ditt så gir det deg kontroll. Den kontrollen vil hjelpe med motivasjonen.

Ikke gi opp før du har begynt
For å være motivert må du tro på dine egne evner og muligheter til å fullføre oppgaven. Du har lyst på en ny jobb men søker ikke da du tror du ikke vil få den. Da har tapt, for alt du gjør mot deg selv er å låse deg fast i posisjonen du er i nå. Søk på jobben, hva er det verste som skjer? Du får avslag? So what?

Kom deg opp av sofaen
Newtons’s First Law of Motion er korrekt. Et objekt i ro vil fortsatt være i ro, mens et objekt i bevegelse vil være i bevegelse. Motivasjon kommer av at du har fremdrift i planene. Er du på jakt etter motivasjon så starter du med å reise deg opp.

Forplikte deg
Motivasjon kommer ved å forplikte seg til noe. Med andre ord, du tar en beslutning. Når du har tatt beslutningen og utfordringer oppstår vil du holde deg forpliktet til hva du valgte å gjøre.

Gjør arbeidet
Store mål tar tid å oppnå. Det er viktig å bruke litt tid hver dag og jobbe med målet, selv om det bare er 15 minutter.Motivasjon og mestring

Aksepter konsekvensene
Å ta ansvar for konsekvensene er en mulighet for å holde deg motivert. Du kan da lære og mestre dine mål med de feilene som oppstår underveis. Når du aksepterer konsekvensene er det lettere å gå videre.

Om motivasjon
I denne boken forklares det hva motivasjon er, hvordan motivasjon virker i praksis og hva du kan gjøre for å motivere deg selv og dine kolleger