Motivasjon og mestringMotivasjon og mestring
Dette er en bok som passer for de som ønsker å ha en størrelse forståelse for motivasjon og mestring. Den dekker temaer som målsetting, selvoppfatning, stressmestring og mestringsfølelse. Boken er oppdatert med nyere litteraturreferanser, og beholder de klassiske teorier fra psykologisk og pedagogisk fagkunnskap. Kjøp her

 

Hjernen er stjernenlære raskt
En svært populær og velmottatt bok som omhandler hjernen og dens kapasitet. Du lærer hvorfor hjernen tar de valgene den gjør på godt og vondt. Når du får innsikt i hvorfor den den gjør det den gjør, så har du store muligheter til å påvirke tankegangen den veien du ønsker å gå. Kjøp her

 

lykkeligKunsten å være lykkelig
En håndbok basert på Dali Lamas syn for hvordan man skal leve lykkeligere liv. Boken går igjennom temaer som medfølelse og empati, sorg og lidelse som en naturlig del av livet. Du blir fortalt hvordan du forebygger sinne, sjalusi og angst. Gjennom disse temaene vil det komme frem en helhetlig og underbygget filosofi om kunsten å være lykkelig. Kjøp her

 

MER selvtillit og metal styrke med NLPSelvtillit og mental styrke
Lær hvordan du kan arbeide med din selvtillit og mentale styrke ved bruk av den effektive NLP metoden. Du får gjennomgang i hvordan du steg for steg kan utvikle personlig mental styrke på de viktigste områder i livet. Denne boken er like relevant for arbeidsplassen som i det private livet ditt. Kjøp her

 

få nye vennerHvordan vinne venner
Boken er omtalt som den mest innflytelsesrike selvutviklingsbok i lange tider. Boken lærer deg hvordan du kan etablere gode relasjoner med dine kolleger, familie og medmennesker. Du vil ha en gjennomgang av enkle men kraftfulle prinsipper for hvordan man bør behandle andre mennesker. La deg inspirere og oppnå bedre resultater på jobb og hvilket forhold du har til andre mennesker. Kjøp her

 

Opp fra avgrunnendeprimert
Når du skal starte helt fra bunnen så trenger du fundamentet til å bygge videre på. Det er det denne boken kan gi deg, en vei ut fra depresjonen gjennom kognitiv og positiv psykologi. Boken tar for seg Kristian Hall som var dypt deprimert og hans vei til å bli kitt depresjonen fullstendig. Kjøp her