Ofte er det de som sier mest som har minst å si, mens den som sier minst har mest å si. Her har du noen grunner til hvorfor det kan være lurt å ikke publisere alle meningene dine det sekundet du får dem.

Du vil tenke før du snakker
Ved å ikke si det første som dukker opp i hode på deg, så får du tid til å vurdere ditt svar. Da ender du ikke i en situasjon hvor du plutselig sier noe du ikke skulle ha sagt.

Du får tid til å tenke på hva den andre personen sier
Når noen snakker til deg er det lett å sone ut og bare fokusere på utdrag av hva de sier, for så respondere på det. Lytt nøye til hva de sier og hvordan de sier det. Det kan være et underliggende problem som du selv ikke var klar over.

Du vil bare si relevante ting
Hvis du bestemmer deg for å lytte mer og snakke mindre, vil du som oftest kun si det som er nødvendig og relevant for møte. Hvorfor kaste bort tid på å snakke om ting som ikke betyr noe nå?

Hvis du ønsker at dine meninger skal gjøre et inntrykk, bør du holde dine poeng korte og konkrete slik at de ikke missforstås.

Du vil ha all nødvendig informasjon før et valg må tas
Hvis du tilbringer stor tid av samtalene til å lytte og absorbere informasjonen som blir gitt til deg, vil du sannsynligvis ha en godt avrundet mening om utfallet fra det eventuelle vedtak som skal bli gjort.

F.eks; Hvis du er i et møte med flere personer som har bekymringer om en spesiell sak, la hver person si sitt før en beslutning fattes. Når du har samlet all fakta vil du være i stand til å ta en velinformert beslutning.motivasjon arbeid

Du vil sette pris på andre personer sine meninger
Det finnes ikke noe mer frustrerende enn prøve å formidle et budskap til noen som ikke gidder å høre etter.

Hvis dine meninger blir verdsatt og tatt i betraktning, vil du føle deg mye bedre, ikke bare om situasjonen, men også om deg selv. Du bør behandle andre slikt du ønsker å bli behandlet selv.

Samtaler handler om gi og ta. Du skal ikke behøve å avbryte noen for å få dine ord inn. Hvis du virkelig kan lytte til hva som blir sagt, behandle informasjon, og bruke den effektivt, vil dine kommunikasjonsevner bare bli bedre etter hvert som tiden går.