Etablere tillit
En følelse av tillit er avgjørende for alle personlige og profesjonelle relasjoner. Den beste måten å bygge tillit er gjennom aktiv lytting og åpen kommunikasjon. Hvis du er villig til å vise at du virkelig kan lytte, er sjansen stor for at andre vil gjøre det samme.

Gjensidig respekt
Det er viktig at du respekterer dine kollegers innspill og ideer, og at de respekterer deg. Hvis du mister respekt for din markedsdirektør, vil det være mindre sannsynlighet for at du går til henne for å få hjelp, selv når det er i et område hun utmerker seg selv. Videre vil det være mindre sannsynlighet for at hun kommer til deg når hun kan ha nytte av din kompetanse. Resultatet blir mindre samarbeid og isolerte avdelinger.

Når ansatte føler du viser respekt og er støttende, slik at deres innsats vil ikke bli undergravd av andres skjøre egoer, vil deres samarbeid ha en tendens til å være positiv og skape bedre produktivitet.

Ta ansvar for dine handlinger
Istedenfor å jakte etter en syndebukk du kan legge alt ansvaret på, tenk over hva du kunne ha gjort annerledes for at det ikke skulle gå slik. I de fleste tilfellende har du mer skyld i problemet enn du vil innrømme.

Vis takknemlig
Hva er det dine ansatte, sjefer, kolleger, og vaktmestere har til felles? Alle av ønsker å føle seg verdsatt. Når noen gjør noe bra, gi oppriktige komplimenter for å vise takknemlighet. Dette fører ikke bare til høyere trivsel, men også oppfordrer alle til å fortsette arbeide produktivt.motivasjon arbeid

Slå ned på mobbing
I de fleste bedrifter er dette et problem av varierende grad. Dette er tingen som dreper alt av arbeidsmoral og skaper mye sykefravær hvis det ikke tas alvorlig. Bare du bare har en mistanke om mobbing så tar du en prat med dem.

Har du fungerende tillitsvalgt eller verneombud så bruk dem, da de kan bli din viktigste ressurs.

Positive holdninger
Uansett om du har en dårlig dag eller ikke er i humør, så prøv å ha en positiv holdning. Din væremåte vil smitte av på de ansatte. Vær høflig, si god morgen, spør hvordan det går og det viktigste SMIL.