Ikke lev fra lønn til lønn
Det vil alltid være eksistere fristelser til å kjøpe den nye mobilen, gå på den dyre restauranten eller ofte oppdatere klesskapet med nye plagg. Det skal da ikke mye til før kredittkortet blir tatt i bruk og man begynner å bygge på seg unødvendig gjeld.

Livets små og store gleder trenger nødvendigvis ikke alltid kreve en betydelig del av lønnen din. Finn aktiviteter og slikt som ikke koster så mye, og når nye lønningsdagen nærmer seg og du ikke trenger å telle kronestykkene vil det være en lykke i seg selv.

Invester i fremtiden
Er det noe de fleste av oss ønsker så er det økonomisk uavhengighet, og for å komme nærmere det målet så må man investere til fremtiden.leveregler

Det finnes mange måter å investere dine penger på som;
• Høyrentekonto i bank
• Aksjehandel
• Sparing i fond
• Valutahandel
• Binære opsjoner
• Eiendom
• Eget firma
Les mer om de forskjellige metodene her

Øke din kunnskap
For å være lykkelig trenger vi kontinuerlig vekst. Hjernen din trenger trim på samme måte som kroppen, hvor den beste måten du kan gjøre det på er å lære noe nytt. Det kan være nytt språk, begynne på et «umulig» puslespill eller lese bøker/wikipedia. Det handler ikke så mye om hva du gjør, men at du gjør noe nytt som er utenfor din komfortsone.

Utvikle nære forhold med andre personer
Si at du har eller kan få alt du ønsker, ville du da vært lykkelig hvis du ikke har noen å dele det med?
Mennesker er sosiale av natur, familie og venner er den største kilden til lykke i våre liv. Uten folk som bryr seg om deg kan fort gjøre deg ulykkelig.

Ha et mål du jobber mot
Roten til all motivasjon og inspirasjon ligger i å ha et mål. Målsetting gir deg grunnlaget for å ha noe å jobbe mot og få deg begeistret. Uten mål forsvinner motivasjonen og grunnen til å stå opp av sengen neste morgning.