60. Skap Endring & Led
Godta Forandring & Overlev
Motstå Forandring & Dø
– Ray Norda, styreleder, Novell

61. Vinnere taper mye oftere enn tapere. Så hvis du taper mens du fortsatt prøver. Fortsett du er på rett spor.
– Matthew Keith Groves

62. En idé kan bli fra støv til magi, avhengig av hvilket talent som gnir seg mot den.
– Bill Bernbach

63. En hindring er ofte et springbrett.
– Prescott

64. Livet er «prøver ting for å se om de fungerer»
ray Bradbury

65. Hvis du bekymre deg  av gårsdagens feil, så vil dagens suksesser være få.Motivasjon og mestring
Anonym

66. Livet er 10% hva som skjer med oss og 90% hvordan vi reagerer på det.
Dennis P. Kimbro

67. Vi er alle oppfinnere, hver seiling ut på en oppdagelsesreise, guidet hver med ett privat kart som det ikke finnes noen duplikater av. Verden er alt porter og alle muligheter.
Ralph Waldo Emerson

68. Å vite er ikke nok, vi må søke. Villig er ikke nok, vi må gjøre.
Johann Wolfgang von Goethe

69. I saker av stil, svømme er gjeldende.
I saker av prinsipp, står som en stein.
– Thomas Jefferson