40. Motivasjon er en brann innenfra. Hvis noen andre prøver å tenne ilden i deg er sjansene det vil brenne veldig kort.
– Stephen R. Covey

41. Folk blir egentlig ganske bemerkelsesverdig når de begynner å tenke på at de kan gjøre ting. Når de tror på seg selv at de har den første hemmeligheten bak suksessen.
– Norman Vincent Peale

42. Når du finner hele verden mot deg bare snu og led verden.
– Anonymous

43. Å være beseiret er bare en midlertidig tilstand, å gi opp er det som gjør det permanent.
– Marilyn vos Savant, Forfatter og råd Spaltist

44. Jeg kan ikke forstå hvorfor folk er skremt av nye ideer. Jeg er redd av de gamle.
– John Cage

45. Faller ned syv ganger, stå opp for åttende gang.Motivasjon og mestring
– Japansk ordtak

46. Forskjellen mellom ordinære og ekstraordinære er det lille ekstra.
– Ukjent

47. Den beste måten å forutsi fremtiden er å skape den.
– Ukjent

48. Alle kan gjøre noe når de ønsker å gjøre det. Virkelig vellykkede mennesker gjør ting når de ikke ønsker å gjøre det.
– Dr. Phil

49. Det er to primære valg i livet: å akseptere forholdene slik de foreligger, eller ta ansvar for å endre dem.
– Dr. Denis waitley