20. Tapere visualisere straffen for feil. Vinnere visualisere gevinsten av suksess.
– Ukjent

21. Noen lykkes fordi de er forutbestemt. Noen lykkes fordi de er bestemt.
– Ukjent

22. Erfaring er hva du får når du ikke får det du ønsker.
– Dan Stanford

23. Sette et eksempel er ikke det viktigste middel for å påvirke andre, det er den eneste måten.
– Albert Einstein

24. En lykkelig person er ikke en person i et bestemt sett av omstendigheter, men heller en person med bestemt sett av holdninger.Motivasjon og mestring
– Hugh Downs

25. Hvis du kommer til å være i stand til å se tilbake på noe og le av det, kan du like godt le av det nå.
– Marie Osmond

26. Husk at lykke er en måte å reise, ikke et mål.
– Roy Goodman

27. Hvis du ønsker å teste din hukommelse, prøv å huske hva du bekymret deg for ett år siden i dag.
– E. Joseph Cossman

28. Hva ligger bak oss og hva som ligger foran oss er bitte små saker i forhold til hva som ligger i oss.
– Ralph Waldo Emerson

29. Vi dømmer menneskets visdom av håp hans.
– Ralph Waldo Emerson