Stress er noe som de aller fleste ønsker å unngå, i en ellers hektisk hverdag. Derfor har det blitt utviklet en rekke teorier og teknikker som skal bidra til å redusere stress. Med mye stress i hverdagen, er ikke det mye som skal til før du merker det på kroppen. Hodepine og vonde skuldre er stressrelaterte symptomer som de fleste kjenner til.

Stress over lengre tid kan være skadelig, og kan føre til kronisk sykdom. Immunsystemet ditt kan bli svekket, og bidra til at du lettere blir syk. Litt stress er derimot ikke skadelig, og kan øke konkurranseinstinktet ditt i forhold til personlig prestasjon i hverdagen. Om du opplever stress som ubehagelig, finnes det flere måter å håndtere dette på.

Bilde fra pixhere

Mental trening i hverdagen

Det finnes flere ulike teknikker som kan bidra til at du bedre håndterer stress. Meditasjon er sannsynligvis en av de mest kjente teknikkene innen stressmestring som brukes i dag. Derimot er ikke det alle som liker tanken på å meditere. Det holder derfor å ta noen pauser i en hektisk hverdag, der du fokuserer på å senke skuldrene.

Det er også mulig å håndtere stress på andre måter. Det hevdes at fysisk aktivitet kan bidra til at du får bedre kontroll over stress i hverdagen. For å få et avbrekk fra en stressende hverdag, kan du ta en pause ved å spille litt poker på nett. Her lærer du å tenke strategisk for å oppnå gode resultater. Dette er en god egenskap som også kan videreføres i stressende sammenhenger.

Bilde fra pixhere

Ta kontroll over hverdagen

Stress er noe de fleste av oss opplever i et hektisk hverdagsliv. Dette er en følelse som du sannsynligvis må lære deg å leve med. Det er et stadig økende prestasjonspress i forbindelse med både jobb og fritid. Det eneste du egentlig kan gjøre for å løse dette problemet, er senke skuldrene. Du er den som kan kontrollere stressnivået i din egen hverdag.

Stress kan føre til at du ønsker å mestre situasjonen som du er i. Derfor vil du kanskje oppleve at du oppnår gode resultater om du befinner deg i pressede situasjoner. Når du opplever at du mestrer situasjonen, vil du som regel få økt selvtillit. Du kan også oppleve å bli stresset av høye forventninger til deg selv, i forhold til din egen prestasjon.

Fokuser på en aktiv livsstil

Det er i økende grad fokus på å opprettholde en aktiv livsstil. Dette kan bidra til å forebygge stress, slik at du bedre tåler utfordringer i hverdagen. Det er flere faktorer som påvirker kroppen når du er stresset. Blant annet stiger nivået av både kortisol og adrenalin i kroppen, når du opplever stress.  

Nivåene av kortisol og adrenalin vil avta i kroppen når du ikke lenger er stresset. Dette samme skjer også under trening, og bidrar til at de naturlige stresshormonene avtar naturlig. Dersom du ønsker å kontrollere stressnivået i hverdagen, kan det derfor hjelpe å begynne å mosjonere litt. Du vil da gjerne oppleve at du oppnår bedre kontroll over uforutsette situasjoner, enn tidligere.

Nok søvn og riktig kosthold

For lite søvn bidrar gjerne til at du blir mer irritert og stresset i løpet av dagen. Det er derfor viktig at du fokuserer på å sove nok i løpet av døgnet. Om du er uthvilt, vil du klare å fokusere mer på positive tanker. Dette kan også bidra til at du klarer å senke skuldrene, selv i stressede situasjoner. Du vil også oppleve at du sover bedre om du stresser mindre.

Det blir også hevdet at du kan redusere stress med riktig kosthold. Når du stresser, vil du oppleve at sansene dine blir skjerpet. Dersom du er stresset over lengre perioder, vil kroppen bli påvirket. Stress over tid kan føre til høyt blodtrykk, blodpropp og hodepine. Ved å opprettholde et stabilt blodsukker, vil du kontrollere kroppens symptomer på stress bedre.

Lær deg å mestre stress

Om du lærer deg å mestre stress, vil du oppleve en bedre hverdag. Stress kan bidra til at du løser arbeidsoppgavene dine bedre. Dersom du opplever at du klarer å håndtere stress, vil du oppleve større selvbeherskelse. Dette kan gi deg bedre selvtillit, som kan komme godt med når du møter motgang.