Å være stolt av deg selv er motiverende
Lønn er en flott motivator. Det får oss opp om morgenen og til jobbene våre. På slutten av måneden får vi lønnen som en slags belønning for å ha gitt arbeidet 37 timer i uken. Men lønnen i seg selv motiverer oss ikke til å gjøre mer enn hva vi må gjøre. Når du er stolt over deg selv og arbeidet du gjør, vil du automatisk stå på mer enn hva du absolutt må.

Å være stolt av deg selv gjør deg mer uavhengig
Det er alltid hyggelig å få positive tilbakemeldinger, men det finnes mange som er avhengig av å få tilbakemeldinger, ellers stresser de med å vite om de gjør en god nok jobb eller ikke. Du vil jobbe mye mer effektivt og levere bedre kvalitet på arbeidet hvis du er stolt av deg selv, for da kan du gjøre jobben uten å måtte kontrollere med andre om det er godt nok.

Når du er solt av deg selv så tar du ansvar
Når vi tar våre egne valg uavhengig av andres godkjennelse, så tar vi ansvaret for våre suksesser. Vi tar også ansvar for våre feil. Når vi tar eierskap for våre feil, kan vi da lære av feilene som vil hjelpe oss til å gå videre. Når vi legger skylden på andre vil vi aldri utvikle oss i en positiv retning.selvtillit

Å være stolt av deg selv betyr høy selvtillit
Når du er stolt av arbeidet du gjør så roser du deg selv. Når du roser deg selv så forbedrer du selvtilliten din og aksepterer at du er dyktig. Dette vil motivere deg til å sette private og arbeidsmål og jobbe mot dem.

Når du er stolt av deg selv slipper du å sammenligne deg med andre
En av de mest positive sidene med å være stolt av deg selv og det du gjør, er at du slipper å se på hvor langt andre er kommet og la sjalusien ta overhånd. Du er da heller glad for deres vegne og lykkelig over situasjonen du selv er i.

Hvis du har en jobb du trives i og kan leve av, så skal du aldri bry deg om hva andre mener for det er ikke mange som er like heldig som deg.